joi, 6 februarie 2014

KPUP COMENIUS PROJECT ELECTIVE COURSE, XI B, CNRN

KPUP Comenius Project Elective Course

In the context of the Comenius multilateral project entitled “Knowing the Past to Understand the Present”(2012-2014),  funded by the European Union, through the Comenius Programme for school education, Lifelong Learning Programme, an elective course that targets 16-18 year old teenagers (GRADE: XI B, CNRN), has felt as a must for students who need more materials and organized team work to reflect on the topics of this European project (similarities and differences in history, in culture, identity, diversity in a global world etc).

Some parents have also required it, on condition it is designed as an English course where their children can feel free to create, work and learn. The products of our activities will be PPt presentations, speeches, stories, articles, essays, posters, images, drawings, short films, paintings, plays, songs, murals or other forms of ideas that will represent their national identity, their personal feelings and personal thoughts related to the nowadays cultural diversity much proclaimed all over Europe.

All the activities of this course reflect the objectives of the Comenius Project KPUP that is currently taking place in our school. The course is supposed to be cross-curricular and inter-curricular, more teachers of different subjects offering to be of help, when invited, coming over with materials, lesson plans and pedagogical and didactic materials.
Proiect optional KPUP

În cadrul proiectului multilateral Comenius intitulat "Să cunoaștem trecutul pentru a înțelege prezentul", început în instituția noastră, în august 2012, un curs opțional, adresat tinerilor de 16-18 de ani, reprezintă o necesitate, pentru că aceștia au nevoie de mai multe materiale și de munca în echipă pentru a înțelege temele și subiectele proiectului european (asemănări și deosebiri în istorie, în cultură, identitate si diversitate într-o lume globală, etc).

Unii părinți au solicitat un astfel de optional, exprimându-şi dorinta ca el sa fie conceput ca un curs de limba engleză unde copiii lor se poată simți liberi pentru a crea prezentări PPT, discursuri, povestiri, articole, eseuri, postere, imagini, desene, filme de scurt metraj sau picturi, piese de teatru, cântece, picturi murale și alte forme de idei, care pot arăta identitatea lor națională, sentimentele lor personale și gânduri personale legate de diversitatea culturală proclamată azi peste tot în Europa.

Prin urmare, activitățile pe care le inițiază acest curs vor reflecta obiectivele KPUP ale proiectului care are loc în prezent în școala noastră, abordând teme trans-curriculare și inter-curriculare, mai multe cadre didactice de la diferite discipline, oferindu-se, când vor fi invitate, cu idei, propuneri, materiale, planuri de lecție și materiale pedagogice și didactice, să completeze modul de desfășurare a acestor activităţi.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission is not responsible for any use of the information it contains.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu